Economische aspecten

Slow Finance

Een geduldige aanpak
Onaangetast door de ups en downs van de beurs, groeit de waarde van onze bomen met hen mee: elke dag een beetje meer, totdat ze tot de meest waardevolle bossen ter wereld behoren.
Transparante berekeningen
Onze berekeningen zijn gebaseerd op de 25 jaar ervaring van onze bosbouwpartner, ondersteund door harde wetenschap. We onthouden ons van speculatieve aannames zoals stijgende hout- en grondprijzen.
Solide financiële voordelen
Veel succesvolle investeerders, zoals de Harvard Management Company, zijn vertrouwen op de bosbouw omdat deze een veilig rendement op lange termijn genereert dat onafhankelijk is van de dagelijkse marktschommelingen.

Onze Kostbare houtsoorten

Prognose van het jaarlijks en cumulatief dividend van één coöperatief aandeel (500m²)

*Voor inflatie gecorrigeerd **geen stijging van de houtprijzen *** Wisselkoers 1 USD = 0,876 EUR. Totaal verlies aan kapitaal is mogelijk.

“De dichtheid van bomen met economische waarde maakt het Generatiebos in het begin zeer aantrekkelijk voor lange termijn investeerders. Aan de andere kant is de mate van interventie verenigbaar met het behoud van de habitat voor soorten van wereldwijde betekenis. Het koolstofgehalte ervan is ook hoger dan dat van het secundaire bos en zou boven dat van het primaire bos kunnen liggen.”

Gabriel Labbate

Global Coordinator UN-REDD, Forest Economist

Waar uw geld naartoe gaat

0
Land

Onze coöperatieve is eigenaar van al het land dat wordt gebruikt voor onze herbebossingsprojecten. Het onroerend goed biedt duurzame zekerheid.

0
Bos

Het grootste deel wordt gebruikt voor het onderhoud van het bos: het voorbereiden van de bodem, het planten van bomen en het beheer van het bos.

0
Cooperatieve

De coöperatie gebruikt een kwart voor administratie, rapportage, kwaliteitscontrole, auditing en marketing.

Investeringswaarde groeit met Bomen

Regelmatige waardebepalingen
We evalueren voortdurend de waarde van onze bomen en grond en passen de prijs van de coöperatieve aandelen in The Generation Forest daarop aan.
Fairness & Gelijkheid
De waardevermeerdering komt tot uiting in de prijs van een aandeel in de coöperatie The Generation Forest. Dit is belangrijk en eerlijk, want de toekomstige inkomsten zullen gelijkelijk over alle leden worden verdeeld, ongeacht wanneer ze lid worden.De waardevermeerdering komt tot uiting in de prijs van een aandeel in de coöperatie The Generation Forest. Dit is belangrijk en eerlijk, want de toekomstige inkomsten zullen gelijkelijk over alle leden worden verdeeld, ongeacht wanneer ze lid worden.
Vroegtijdige uittreding is mogelijk
Wij bieden een langetermijninvestering aan met de mogelijkheid tot uitstap al voor de eerste houtkap.

De waarden van onze coöperatieve

De waarden van onze coöperatieve

Sociaal ondernemerschap
Als sociale onderneming zetten wij ons uitsluitend in voor onze missie om het klimaat in de wereld te helpen herstellen. We werken op kostenbasis en alle winst gaat naar onze leden.
Transparantie
We weten dat duurzame economische groei mogelijk is. We delen graag financiële modellen, bedrijfscijfers en contracten met alle geïnteresseerde partijen. Bezoekers aan ons kantoor in Hamburg of aan onze bossen zijn altijd welkom. Onze processen worden regelmatig beoordeeld door externe accountants.
Ledenbescherming
Onze leden worden sterk beschermd door intensieve formatie-audits in het begin en verplichte audits die op regelmatige basis worden uitgevoerd. Een verplichting voor de leden om bijkomende bijdragen te leveren bij verliezen, wordt door ons charter uitdrukkelijk en op een wettelijk bindende manier uitgesloten.
facts_panama_UNI
» Investeringsbeschermingsovereenkomst tussen Duitsland en Panama
» Overheidsobligatieratings: Baa1 (Moodys), BBB+ (S&P)
» US-dollar als lokale valuta
» Stabiele democratie met strategisch belang voor de wereldhandel
» Winsten uit herbebossing zijn 100% belastingvrij
facts_panama_UNI

» Investeringsbeschermingsovereenkomst tussen Duitsland en Panama

» Overheidsobligatieratings: Baa1 (Moodys), BBB+ (S&P)

» US-dollar als lokale valuta

» Stable democracy with strategic importance for world trade

» Winsten uit herbebossing zijn 100% belastingvrij

Uw Generatiebos begint hier

Uw Generatiebos begint hiere