Klimaatactie

Ontbossing is een van de grootste componenten van de klimaatverandering en is verantwoordelijk voor ongeveer 20% van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen. Daarom zal het opnieuw vergroenen van de planeet net zo belangrijk zijn om de klimaatverandering een halt toe te roepen als het terugdringen van het verbruik van fossiele brandstoffen. Onze bossen halen CO2 uit de atmosfeer en vangen dit op in de bomen: 14 ton per hectare, jaarlijks. De koolstof impact van de aankoop van één aandeel in The Generation Forest staat gelijk aan de overstap naar een vegetarisch dieet. Zelfs 10 aandelen zijn genoeg om de CO2-uitstoot van een persoon gedurende zijn hele leven te compenseren.
.

Klimaatactie

Ontbossing is een van de grootste componenten van de klimaatverandering en is verantwoordelijk voor ongeveer 20% van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen. Daarom zal het opnieuw vergroenen van de planeet net zo belangrijk zijn om de klimaatverandering een halt toe te roepen als het terugdringen van het verbruik van fossiele brandstoffen. Onze bossen halen CO2 uit de atmosfeer en vangen dit op in de bomen: 14 ton per hectare, jaarlijks. De koolstof impact van de aankoop van één aandeel in The Generation Forest staat gelijk aan de overstap naar een vegetarisch dieet. Zelfs 10 aandelen zijn genoeg om de CO2-uitstoot van een persoon gedurende zijn hele leven te compenseren.
.

Eerlijk, veilig werk

Zoals op veel plaatsen in de wereld verplaatsen de mensen in Panama zich van het platteland naar de steden. Op het platteland zijn banen die zowel redelijke werkomstandigheden als sociale zekerheid bieden, uiterst schaars. Wij bieden onze medewerkers goede werk- en leefomstandigheden, het scheppen van stabiele en eerlijke banen voor zowel mannen als vrouwen. We betalen salarissen boven het minimumloon, geven voedselbonnen, sociale verzekeringen en aanvullende particuliere ziektekostenverzekeringen, maar bieden ook opleidings- en ontwikkelingsmogelijkheden, zoals het helpen van werknemers bij het verkrijgen van een schooldiploma.

Eerlijk, veilig werk

Zoals op veel plaatsen in de wereld verplaatsen de mensen in Panama zich van het platteland naar de steden. Op het platteland zijn banen die zowel redelijke werkomstandigheden als sociale zekerheid bieden, uiterst schaars. Wij bieden onze medewerkers goede werk- en leefomstandigheden, het scheppen van stabiele en eerlijke banen voor zowel mannen als vrouwen. We betalen salarissen boven het minimumloon, geven voedselbonnen, sociale verzekeringen en aanvullende particuliere ziektekostenverzekeringen, maar bieden ook opleidings- en ontwikkelingsmogelijkheden, zoals het helpen van werknemers bij het verkrijgen van een schooldiploma.

Habitat voor dieren

Tropische bossen zijn enorm belangrijk voor de biodiversiteit in de wereld. Ze beslaan slechts ongeveer acht procent van het landoppervlak van de aarde, maar herbergen meer dan de helft van de terrestrische dier- en plantensoorten. Ons projectgebied bevindt zich in een van de meest soortenrijke regio’s ter wereld. Met wetenschappelijke studies hebben we kunnen aantonen dat onze bossen zeldzame soorten een permanent thuis geven en helpen om de resterende habitats in een netwerk op te nemen.

Habitat voor dieren

Tropische bossen zijn enorm belangrijk voor de biodiversiteit in de wereld. Ze beslaan slechts ongeveer acht procent van het landoppervlak van de aarde, maar herbergen meer dan de helft van de terrestrische dier- en plantensoorten. Ons projectgebied bevindt zich in een van de meest soortenrijke regio’s ter wereld. Met wetenschappelijke studies hebben we kunnen aantonen dat onze bossen zeldzame soorten een permanent thuis geven en helpen om de resterende habitats in een netwerk op te nemen.

Bodembescherming

De meeste bodems in de tropen zijn zwaar beschadigd door ontbossing. Hoewel de bossen worden vernietigd om land vrij te maken voor economische processen, is bijna 75% van de regenwoudbodems niet geschikt voor veeteelt of landbouw. Voor deze gronden biedt ons generatiebosmodel een duurzaam alternatief dat nog steeds een economisch voordeel biedt. De permanente overkapping beschermt tegen zon, wind en zware regenval. Op deze manier helpt het generatiebos de bodem te beschermen en deze te behouden – en zelfs te verbeteren – voor toekomstige generaties.

Bodembescherming

De meeste bodems in de tropen zijn zwaar beschadigd door ontbossing. Hoewel de bossen worden vernietigd om land vrij te maken voor economische processen, is bijna 75% van de regenwoudbodems niet geschikt voor veeteelt of landbouw. Voor deze gronden biedt ons generatiebosmodel een duurzaam alternatief dat nog steeds een economisch voordeel biedt. De permanente overkapping beschermt tegen zon, wind en zware regenval. Op deze manier helpt het generatiebos de bodem te beschermen en deze te behouden – en zelfs te verbeteren – voor toekomstige generaties.

Opslag van
drinkwater

De bossen zijn een van de grootste drinkwaterreservoirs ter wereld. Het bos werkt als een spons voor regen – in plaats van dat het van het oppervlak afloopt, vormt het grondwater. In tegenstelling tot een plantage blijft het generatiebos voor eeuwig bestaan en biedt daarom een permanente oplossing voor de opslag van grondwater. Hierdoor wordt de waterbalans voor de lokale bevolking effectief gestabiliseerd.

Opslag van drinkwater

De bossen zijn een van de grootste drinkwaterreservoirs ter wereld. Het bos werkt als een spons voor regen – in plaats van dat het van het oppervlak afloopt, vormt het grondwater. In tegenstelling tot een plantage blijft het generatiebos voor eeuwig bestaan en biedt daarom een permanente oplossing voor de opslag van grondwater. Hierdoor wordt de waterbalans voor de lokale bevolking effectief gestabiliseerd.

Uw Generatiebos begint hier

Uw Generatiebos begint hier